Trung tâm Tài nguyên Vacaville

Trung tâm Tài nguyên Vacaville của chúng tôi cung cấp các chương trình học tại nhà và học độc lập cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12. Ở các lớp thấp hơn, phụ huynh tích cực tham gia vào việc giáo dục học sinh của họ, cân bằng giữa việc học độc lập với các khóa học bổ sung tại chỗ và sự hỗ trợ của một giáo viên có chứng chỉ. Khi họ tiến bộ, học sinh được khuyến khích chuyển đổi để trở thành những người học độc lập, tự động viên bản thân và được học với một giáo viên có trình độ cao hướng dẫn họ trong quá trình học tập.

HPCS Vacaville cung cấp:

  • Hỗ trợ trường học tại nhà lớp K-12 & kết hợp học tập độc lập
  • Chuẩn bị cho đại học (A đến G)
  • Các hội thảo tại chỗ và các khóa học
  • Trường tổ chức các hoạt động
  • Có sẵn nhiều tài nguyên trực tuyến
  • Truy cập vào các khóa học ảo (thời gian thực) sáng tạo của chúng tôi
  • Dự án Dẫn đường: Cổng vào Công nghệ, Giới thiệu về Thiết kế Kỹ thuật và Nguyên tắc Kỹ thuật

354 Parker Street, Vacaville, CA 95688

Ph. (707) 446-2506 Fax: (707) 471-7277

Nhà đăng ký: Theresa Myers 866-992-9033 x 3051 SỐ FAX: 916-924-6670