Giám đốc: Scott Stack (Scott.Stack@pacificcharters.org)

  • Một Trường Hiến pháp độc lập phi lợi nhuận
  • TK-12th Lớp
  • Phục vụ từ 2005
  • Hỗ trợ trường học tại nhà & Nghiên cứu độc lập 
  • Trung tâm tài nguyên & dựa vào cộng đồng
  • Được công nhận bởi Hiệp hội các trường học & đại học phía Tây

Homeschooling cung cấp cho các gia đình sự tự do khám phá và cá nhân hóa chương trình giảng dạy dựa trên các phong cách học tập khác nhau. Một giáo viên được chứng nhận sẽ gặp gia đình ít nhất 20 ngày một lần. Chúng tôi cung cấp ngân sách hào phóng cho sinh viên và quyền truy cập vào các chuyến đi thực địa, các nhà cung cấp và các hoạt động.

Của chúng ta Trang chủ phục vụ TK-12th học sinh cấp lớp và các gia đình dạy học tại nhà ở Sacramento và các quận xung quanh và tạo điều kiện cho việc khám phá thông qua việc sử dụng các nguồn lực cộng đồng, kinh nghiệm giáo dục của học sinh và phụ huynh, các nhà cung cấp dịch vụ và chương trình giảng dạy, và sự hỗ trợ của một giáo viên có chứng chỉ. Các thỏa thuận hợp tác độc đáo xung quanh Sacramento cung cấp các tùy chọn bổ sung về trải nghiệm học tập cộng đồng giống như hội.

Của chúng ta Giới thiệu về FACE là chương trình hỗ trợ giáo dục tại nhà của chúng tôi phục vụ các gia đình lựa chọn chương trình homeschool TK-8th cấp bằng cách sử dụng phương pháp giáo dục cổ điển ở các Hạt Sacramento & Solano.

Của chúng ta Trung tâm Tài nguyên Vacaville phục vụ các gia đình học tại nhà từ K-12 ở các Hạt Solano & Yolo.

Nghiên cứu độc lập tại các trung tâm tài nguyên của chúng tôi sử dụng mô hình tham dự kết hợp để cung cấp một chương trình giáo dục thay thế cho những học sinh muốn thay đổi so với các chương trình học truyền thống. Các nhu cầu của sinh viên được phù hợp với sự lựa chọn chương trình giảng dạy bao gồm các lớp học tại chỗ, chương trình trực tuyến, sách giáo khoa, cũng như các lớp học ảo độc đáo của chúng tôi. Sinh viên của chúng tôi thường có một lịch trình tương tự như khi học đại học. Trên thực tế, nhiều sinh viên kép của chúng tôi đăng ký vào trường cao đẳng cộng đồng miễn phí, tính các lớp học cho cả hai chương trình trong khi tiết kiệm tiền và có được cơ hội vào đại học. Mô hình Học tập Kỳ vọng Cao hơn (HELM) của chúng tôi cung cấp nghiên cứu độc lập dựa trên cộng đồng (ngoài cơ sở) cho những người không có quyền truy cập vào trung tâm tài nguyên. Học độc lập cũng là một lựa chọn cho những gia đình muốn học tại nhà, nhưng họ cần hoặc mong muốn có thêm sự hỗ trợ của giáo viên. Các trang web của chúng tôi thậm chí còn cung cấp các lớp học nghề nghiệp chứng chỉ y tế miễn phí… cộng với nhiều hơn thế nữa!
Nhấp vào bên dưới để tìm hiểu thêm về mỗi lựa chọn.

Địa chỉ gửi thư:  

Trường Tiểu học Heritage Peak, Đường 631 L Rio Linda, CA 95673

Nhà đăng ký: Theresa Myers 866-992-9033 x 3051 SỐ FAX: 916-924-6670

a

Được công nhận bởi Hiệp hội các trường học và cao đẳng phương Tây (WASC) 

Thành viên tích cực của Hiến chương California Hiệp hội Trường học và Trường Charter Phát triển Trung tâm