Lựa chọn học tập độc lập RV2019-08-20T16:33:26+00:00

Nghiên cứu độc lập tại các trung tâm học tập của chúng tôi sử dụng mô hình tham dự lai để cung cấp một chương trình giáo dục thay thế cho những sinh viên muốn thay đổi từ các chương trình truyền thống của trường. Nhu cầu của sinh viên được kết hợp với lựa chọn chương trình giảng dạy bao gồm các lớp học tại chỗ, chương trình trực tuyến, sách giáo khoa, cũng như các lớp ảo độc đáo của chúng tôi. Học sinh của chúng tôi thường có một lịch trình giống như học đại học. Trên thực tế, nhiều sinh viên của chúng tôi đăng ký vào trường cao đẳng cộng đồng miễn phí, đếm các lớp học cho cả hai chương trình trong khi tiết kiệm tiền và có được một chân khi học đại học. Nghiên cứu độc lập cũng là một lựa chọn cho các gia đình muốn về nhà, nhưng họ cần hoặc mong muốn có thêm sự hỗ trợ của giáo viên. Các trang web của chúng tôi thậm chí còn cung cấp các lớp nghề nghiệp chứng nhận y tế miễn phí cộng với nhiều hơn nữa!

Nhấp vào bên dưới để tìm hiểu thêm về mỗi lựa chọn.