Tin tức sinh viên:

Saul Gonzalez, cựu sinh viên HPCS (2009), là một kỹ thuật viên phẫu thuật trong nhóm UCD gần đây đã tách một nhóm các cặp song sinh dính liền! Xin chúc mừng Saul!  Kiểm tra câu chuyện tin tức đầy đủ ở đây.  Saul ở trong ảnh nhóm ở ngoài cùng bên trái! Chúng tôi rất tự hào!

Tháng 2020 năm 10: XNUMX sinh viên EKG & Thuật ngữ Y khoa của chúng tôi đăng ký và được chấp nhận vào Học viện Công bằng Y tế UC Davis! Xin chúc mừng!

Xin chúc mừng David Zepeda của VVCP đã lọt vào vòng chung kết của National Geographic's GeoBee State!

Xin chúc mừng Chung kết Điều lệ của Valley View Charter 2018-19, Tyler A.!

Sutter Peak đã 10 năm tuổi Amaryn Olmeda thần đồng violin!  

Bài viết của Sac Bee

Đài phát thanh

VIDEO SINH VIÊN: