Trong thời đại học tập, vui chơi và giao tiếp ảo ngày nay, điều quan trọng hơn bao giờ hết là bảo vệ con em chúng ta khỏi các mối nguy hiểm trực tuyến tiềm ẩn. Với suy nghĩ này, Pacific Charter Institute khuyến nghị sử dụng Common Sense Media.