Chúng tôi tin rằng trẻ em xứng đáng có cơ hội khám phá con đường của riêng mình. Homeschooling cung cấp cho các gia đình sự tự do khám phá và cá nhân hóa chương trình giảng dạy dựa trên các phong cách học tập khác nhau. Các giáo viên được cấp chứng chỉ của Học viện Pacific Charter làm việc hợp tác với các nhà giáo dục phụ huynh để phát triển một kế hoạch học tập cho cá nhân học sinh và gặp gỡ gia đình mỗi 20 ngày học. Tất cả các trường bán công của chúng tôi đều cung cấp dịch vụ hỗ trợ giáo dục tại nhà, địa lý là yếu tố chính trong việc sắp xếp học sinh. 

Tất cả các chương trình giáo dục mầm non PCI cung cấp:      

Bấm vào đây để biết thêm thông tin về FACE

Phục vụ K-8 gia đình homeschool cụ thể bằng cách sử dụng Giáo dục cổ điển tiếp cận ở các Hạt Sacramento, Solano và Yolo.

Bấm vào đây để tham gia hội nhà trường

Phục vụ các gia đình ở nhà ở Quận Hạt Sacramento và các khu vực xung quanh.

Nhấp vào đây để xem Thung lũng Rio - Lodi

Phục vụ gia đình ở nhà ở Quận San Joaquin.

Bấm vào đây để xem Sutter Peak

Phục vụ các gia đình ở quận Butte, Colusa, Placer, Sutter, Yolo và Yuba.

Nhấp vào đây cho HPCS Vacaville

Phục vụ các gia đình học tại nhà từ K-12 ở Solano và các Hạt Yolo.

Bấm vào đây để xem Thung lũng

Phục vụ các gia đình ở các quận Alameda, Amador, Calaveras và Contra Costa.