Chúng tôi tin rằng học sinh, phụ huynh và giáo viên có thể là một nhóm không thể ngăn cản cho sự thành công của học sinh.   

Chúng tôi cung cấp sự lựa chọn giáo dục bên ngoài mô hình truyền thống bao gồm cả homeschoolnghiên cứu độc lập chương trình.

Chúng tôi liên tục cố gắng để thêm các lựa chọn để phù hợp nhất với nhu cầu của gia đình và sinh viên trong thế giới thay đổi nhanh chóng của chúng tôi.

Đó là về việc đáp ứng nhu cầu.   

Sinh viên của chúng tôi có quyền truy cập vào:

  • Giáo dục Kỹ thuật Hướng nghiệp
  • Đăng ký kép trong các trường cao đẳng cộng đồng
  • Hỗ trợ Học viên Anh ngữ
  • Chuyến đi và sự kiện
  • Chương trình Học Trực tuyến
  • Dịch vụ Giáo dục Đặc biệt
  • Các chương trình Khoa học, Toán & Kỹ thuật (bao gồm Dự án dẫn đường)
  • Lớp học Ảo (truy cập trực tuyến vào sống giáo viên và bạn cùng lớp!)