Vui lòng xem các liên kết bên dưới để biết các vị thế mở tại các trường bán công của chúng tôi:

Vị trí mở của trường Heritage Peak Charter

Các vị trí mở của Trường Điều lệ Rio Valley

Sutter Peak Charter Academy mở vị trí

Xem Điều lệ của Chương trình Valley View

Cảm ơn bạn đã cân nhắc đến nhóm Học viện Điều lệ Thái Bình Dương!

So sánh lương Học!

Một nghiên cứu so sánh mức lương gần đây trên 19 trường tương tự trong khu vực cho thấy gói phúc lợi của Học viện Điều lệ Thái Bình Dương đã giúp nhân viên của chúng tôi có lợi hơn!

Viện Hiến chương Thái Bình Dương quan tâm abra toàn bộ bức tranh khi nói đến đội của nó!

Để xem một số sinh viên của chúng tôi nhấn mạnh chuyến thăm: