Các câu chuyện và số phút theo năm học:

Chương trình: Phút & Bản ghi âm

Ngày 9 tháng 2020 năm XNUMX Chương trình họp đặc biệt & Gói hội đồng

        Ngày 10 tháng 2020 năm XNUMX Chương trình nghị sự & Gói hội đồng

            Tháng Mười Hai 10, 2020

            11 Tháng Ba, 2021

            Tháng Sáu 10, 2021

            Tháng Sáu 14, 2021

Bản ghi âm ngày 9 & 10 tháng 2020 năm XNUMX (tệp zip sẽ tải xuống)