Ban điều hành2019-12-14T04:02:09+00:00

Hội đồng quản trị có một hồ sơ vững chắc về lãnh đạo giáo dục, sự ổn định và trách nhiệm tài chính. Thành công học tập xuất sắc tại các trường thuộc Viện Điều lệ Thái Bình Dương, quản lý vững mạnh và ổn định, tám năm liên tiếp kiểm toán không đủ tiêu chuẩn, và dự trữ tài chính lành mạnh phản ánh sự lãnh đạo của nó.

Ban điều hành

Ban giám đốc của chúng tôi:

Gary Borden, JD

Rex Fortune, Ph.D.

Beth Kay

Judy Miller

Joshua Modlin

Jean-Paul Prentice

Kevin Smith-Fagan

Các cuộc họp

Các cuộc họp thường xuyên được tổ chức tại 9: 30 am at

1401 El Camino Ave., Suite 510, Sacramento, CA 95815.

Tháng Chín 5, 2019

Tháng Mười Hai 12, 2019

5 Tháng Ba, 2020

Tháng Sáu 11, 2020

Tháng Sáu 15, 2020

Chương trình / Biên bản