Hội đồng có một thành tích mạnh mẽ về sự lãnh đạo giáo dục, sự ổn định và trách nhiệm tài chính. Thành công xuất sắc trong học tập tại các trường thuộc Học viện Điều lệ Thái Bình Dương, quản lý mạnh mẽ và ổn định, kiểm toán không đủ tiêu chuẩn, và dự trữ tài chính lành mạnh phản ánh khả năng lãnh đạo của trường.

Ban điều hành

Ban giám đốc của chúng tôi:

Rex Fortune, Ph.D.

Beth Kay

Judy Miller

Joshua Modlin

Jean-Paul Prentice

Kevin Smith-Fagan

Các cuộc họp

Các cuộc họp thường xuyên được tổ chức tại 9: 30 am at

1401 El Camino Ave., Phòng 510
Sacramento, CA 95815.

Ngày 9 tháng 2020 năm XNUMX (Cuộc họp đặc biệt)

Tháng Chín 10, 2020

Tháng Mười Hai 10, 2020

11 Tháng Ba, 2021

Tháng Sáu 10, 2021

Tháng Sáu 14, 2021

Chương trình / Biên bản