18 ਡੀ ਮਾਰਜ਼ੋ, 2020

 ਸਾਲੂਡੋਸ ਫੈਮਿਲੀਅਸ ਡੀ ਪੀਸੀਆਈ,

 ਡੀਬੀਡੋ ਅਲ ਮੈਂਡਾਟੋ ਡੈਲ ਸੀ ਡੀ ਈ ਯ ਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵਾ ਡੇਲ ਗੋਬਰਨੇਡੋਰ ਡੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਟੋਡੋਸ ਲੌਸ ਸਰਵਿਸਿਓਸ ਐਸੀਡੇਮਿਕੋਸ ਕੂ ofਫਰੇਸ ਪੀਸੀਆਈ ਸੇਰਨ ਬੇਸਡੋਸ ਐੱਨ ਐਪਰੈਂਡਿਜੈਜ ਪੋਰ ਡਿਸਟੈਨਿਆ. Lamentablemente, nos vemos en la necesidad de modificar nuestros programas y servicios para cumplir con esta ਡਾਇਰੈਕਟਿਵਾ.

 ਏ ਪਾਰਟੀਰ ਡੈਲ 19 ਡੀ ਮਾਰਜੋ, ਪੀਸੀਆਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫਾਇਰ ਫੋਂਡੋਸ ਐਸਟੂਡਿਯਨਾਈਲਸ ਐਕਾਡੇਮਿਕ ਪੈਰਾ ਸਰਵਿਸਿਓਸ ਓ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਸ ਬੇਸਡੋਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰੈਕਟਸੀਓਨੇਸ ਕੈਰਾ ਏ ਕਾਰਾ. ਪੈਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ, ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇਕਵੇਲੋ ਸਰਵਿਸਿਓਸ ਕੂ ਸੇ ਈ ਇਫੈਕਟੀਨ ਡੀ ਮਨੇਰਾ ਵਰਚੁਅਲ ਵਾਈ ਫੈਕੋਡੋਸ ਡੀਪੂਸ ਡੀਲ 18 ਡੀ ਮਾਰਜੋ ਡੇਲ 2020. ਟ੍ਰਾਬਜਾਰੇਮੋਸ ਡਾਇਰੈਕਟਮੇਨਟ ਕਨ ਕੈਡਾ ਉਨਾ ਡੀ ਨਿustਸਟ੍ਰਸ ਫੈਮਿਲੀਅਸ ਪੈਰਾ ਏਸੇਗੁਰਰਨੋਸ ਡਿ ਕੂਸ ਫੋਂਡੋਸ ਰੀਅਲ ਮੈਨਜੋਰਓਸਿਓਸ. Sugerimos que trabaje con su maestro / a ਪੈਰਾ ਰੀਅਲਾਈਨਰ ਸੁ ਪਲੈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਵੋ ਕੌਨ expectਸਟੈਸ ਐਪੀਸਟੀਵਾਇਸ. ਹੇਮੋਸ ਐਕਸਟੈਂਡੇਡੋ ਲਾ ਫੇਚਾ ਲਾਮਿਟ ਪੈਰਾ ਰੀਐਮਬੋਲਸੋਸ ਏਸੀ ਕੌਮੋ ਰੀਬੀਏਰਟੋ ਏਲ ਪ੍ਰੋਸੀਸੋ ਡੀ óਰਡਨੇਸ ਡੀ ਮੈਟੇਰੀਆਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਓਸ.

 ਲੇ ਪੈਡੀਮੋਸ ਕਨੇ ਮੈਨਟੇੰਗਾ ਲਾਸ ਗੂਆਸ ਡੀ ਦੂਰੀਸੀਐਮਿਏਂਟੋ ਸੋਸ਼ਲ ਐਸਟੇਬਲਸਿਡਸ ਪੋਰਟ ਏਲ ਐਸਟੈਡੋ ਡੀ ​​ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੇ ਐਲ ਗੋਬੀਰੇਨੋ ਫੈਡਰਲ ਐਨ ਕੈਸੋ ਡੀ ਕੂ ਯੂਟਿਡ ਡਿਸੀਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕੌਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼.

 ਲੇ ਐਗਰੇਡਜ਼ਕੋ ਸੁ ਪੈਕੀਨਸੀਆ ਯ ਏਸਪਰੋ ਪੋਡਰ ਅਪੋਯਾਰਲ ਡੁਰਾਂਟੇ crisisਸਟਾ ਸੰਕਟ.

ਸੁਹਿਰਦ,

ਪੌਲ ਕੀਫਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏਜੇਕੁਟੀਵੋ