ਸਾਡੇ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਵੇਖੋ.

ਵਿਰਾਸਤੀ ਪੀਕ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਓਪਨ ਦੀਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ

ਰਿਓ ਘਾਟੀ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਓਪਨ ਦੀਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ

Sutter Peak ਚਾਰਟਰ ਅਕੈਡਮੀ ਓਪਨ ਦੀਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ

ਵੈਲੀ ਵਿਊ ਚਾਰਟਰ ਪ੍ਰੈੱਪ ਓਪਨ ਪੋਜਿਸ਼ਨਜ਼

ਪੈਸਿਫਿਕ ਚਾਰਟਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ!

ਤੁਲਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅਧਿਐਨ!

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 19 ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਚਾਰਟਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਲਾਭ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਨ!

ਪੈਸਿਫਿਕ ਚਾਰਟਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਬਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ!

ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ: