RVCS Lodi Resource Center

ສູນຊັບພະຍາກອນມະຫາວິທະຍາໄລ Rio Valley ຂອງພວກເຮົາເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກຮຽນໃນຊັ້ນຮຽນ TK ເຖິງຊັ້ນທີ 12 ໄດ້ຄົ້ນພົບເສັ້ນທາງຂອງພວກເຂົາເອງໂດຍຜ່ານການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການຮຽນໃນໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຂອງ TK-12th ຫຼືຜ່ານໂຄງການປະສົມການສຶກສາອິດສະຫຼະໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ. ນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນບ້ານຂອງພວກເຮົາມີການເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມແລະເຫດການຕ່າງໆ, ພ້ອມທັງການເດີນທາງໄປທ່ອງທ່ຽວເປັນຄອບຄົວທີ່ ໜ້າ ຕື່ນເຕັ້ນ. ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນແບບອິດສະຫຼະພົບກັບຄູທີ່ປຶກສາຂອງພວກເຂົາປະ ຈຳ ອາທິດແລະອອກແບບແຜນການຮຽນຮູ້ດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກກັບຕາຕະລາງວິທະຍາໄລ.

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານໂຮງຮຽນ RVCS: ວັນທີ 30 ເມສາ, 10 ໂມງເຊົ້າ

RVCS Lodi ສະເຫນີ:

 • TK-12th grade ສະຫນັບສະຫນູນ homeschool:
  • ກອງປະຊຸມຄູທີ່ຖືກຕ້ອງ (ຕ່ໍາທຸກໆວັນ 20)
  • ກອງປະຊຸມເສີມສ້າງຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ
  • ຄອບຄົວເດີນທາງພາກສະຫນາມ
  • ກອງປະຊຸມການສຶກສາຂອງພໍ່ແມ່
  • ບັນຊີນັກຮຽນທີ່ດີເດັ່ນທີ່ມີບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ຂາຍແລະຄ່າຕອບແທນ
 • ຮຽນເອກະລາດຊັ້ນສູງ
  • ອາທິດໃນການປະຊຸມຄູໃນວິທະຍາໄລ
  • ມີການຝຶກອົບຮົມຢັ້ງຢືນ onsite EKG ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການແພດ, ແລະການຝຶກອົບຮົມການຢັ້ງຢືນ ຄຳ ສັບທາງການແພດ
 • ມີຊັບພະຍາກອນອອນໄລນ໌ຫຼາຍ
 • ເຂົ້າເຖິງຫລັກສູດຂອງພວກເຮົາ, ນະວັດກໍາ virtual (ທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງ)
 • ທາງເລືອກຈາກທາງ A ໄປຫາ G

1110 W Kettleman Lane, Suite 10 Lodi CA 95240

Ph. (916) 890-6750 ແຟັກ: (209) 368-4953 Español: (209) 452-2940

ຜູ້ລົງທະບຽນ: Theresa Myers 866-992-9033 x 3051 FAX: 916-924-6670