Elk Grove Resource Center

ສູນຊັບພະຍາກອນ Elk Grove ຂອງພວກເຮົາສະ ເໜີ ແບບຮຽນການຮຽນແບບເອກະລາດ 2 ວັນ / ອາທິດ ສຳ ລັບຊັ້ນຮຽນທີ TK - 12. ກ່ຽວກັບການສະ ເໜີ ວິທະຍາເຂດປະກອບມີພາສາສາດ, ຄະນິດສາດ, ແລະວິທະຍາສາດ ສຳ ລັບນັກຮຽນອາຍຸປະຖົມແລະຂໍ້ ກຳ ນົດຫຼັກສູດການຮຽນຈົບ ສຳ ລັບນັກຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍລວມທັງຫລັກສູດກຽມວິທະຍາໄລ (CP).

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານໂຮງຮຽນ RVCS: ວັນທີ 30 ເມສາ, 10 ໂມງເຊົ້າ

RVCS Elk Grove ສະເຫນີ:

  • ລູກປະສົມການສຶກສາທີ່ເປັນເອກະລາດຂອງ TK – 12th (2 ມື້ຕໍ່ອາທິດຢູ່ໃນສະຖານທີ່)
  • ໂອກາດເສີມ / ການເລືອກເຟັ້ນລວມທັງ: ການຮຽນຮູ້ກັບ legos, ສິລະປະການສະແດງ, ລະຄອນ, ປື້ມປີ, ຄວາມເປັນຜູ້ ນຳ, ການຮ້ອງເພງ, ແລະກີຕ້າ
  • ໂຄງການຢັ້ງຢືນອາຊີບການແພດ (ບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າຮຽນໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ)
  • ວິທະຍາໄລການກຽມຕົວ AG
  • ຊັບພະຍາກອນອອນໄລນ໌ຫຼາຍ
  • ເຂົ້າເຖິງຫລັກສູດຢັ້ງຢືນອາຊີບຫຼາຍປະການ
  • ເຂົ້າເຖິງຫລັກສູດຂອງພວກເຮົາ, ນະວັດກໍາ virtual (ທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງ)
  • ໂຄງການ ນຳ ທາງ: ການເປີດຕົວ (K-5), ປະຕູສູ່ເຕັກໂນໂລຢີ (6-8), ແລະການ ນຳ ສະ ເໜີ ກ່ຽວກັບການອອກແບບວິສະວະ ກຳ (9-12)

7801 Laguna Blvd, Elk Grove, CA, 95758

ໂທລະສັບ (916) 405-6600 ແຟັກ: (916) 246-4114

ຜູ້ລົງທະບຽນ: Theresa Myers 866-992-9033 x 3051 FAX: 916-924-6670