ຂ່າວນັກສຶກສາ:

ເດືອນກຸມພາປີ 2020: ນັກຮຽນ 10 ຄົນຂອງ EKG & Medical Terminology ຂອງພວກເຮົາສະ ໝັກ ເຂົ້າຮຽນແລະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບເຂົ້າໃນໂຮງຮຽນ UC Davis Health Equity Academy! ຊົມເຊີຍ!

ຂໍຂອບໃຈກັບ David Zepeda ຂອງ VVCP ສໍາລັບການເຮັດໃຫ້ GeoBee State Finalist ແຫ່ງຊາດ GeoBee!

ຊົມເຊີຍກັບ Valley View Charter Prep 2018-19 National Merit Finalist, Tyler A. !

Suthter Peak's 10 ປີເກົ່າ Amaryn Olmeda violin prodigy!

ບົດຄວາມ Sac Bee

Cap Radio

ວິດີໂອນັກຮຽນ: