ໃນຍຸກສະ ໄໝ ຂອງການຮຽນຮູ້, ການຫຼີ້ນ, ແລະການສື່ສານແບບທົ່ວໆໄປ, ມັນມີຄວາມ ສຳ ຄັນຫຼາຍກ່ວາທີ່ຈະປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍຂອງພວກເຮົາຈາກອັນຕະລາຍທາງອິນເຕີເນັດ. ດ້ວຍຄວາມຄິດນີ້, ສະຖາບັນ Pacific Charter ແນະ ນຳ ໃຫ້ໃຊ້ Common Sense Media.