ໂທຫາພວກເຮົາ:

ຕົ້ນຕໍ ອອນໄລນ໌: (866) 992-9033 

En Español: (209) 452-2940

лярусскогоязыка: (916) 890-4680

ສົ່ງອີເມວ: newenrollment @ pacificchartersorg

ທີ່ຢູ່ທາງໄປສະນີ: 1401 El Camino Ave. Ste 510

Sacramento, CA 95815


    ຊື່​ຂອງ​ທ່ານ (ຕ້ອງ​ການ​)

    Email ຂອງ​ທ່ານ (ຕ້ອງ​ການ​)

    ຫມາຍເລກໂທລະສັບຂອງທ່ານ (ຕ້ອງການ)

    Subject

    ຂໍ້​ຄວາມ​ຂອງ​ເຈົ້າ