Posluživanje studenata u Zagrebu El Dorado, Županije Sacramento, Solano i Yolo 

Podrška za domove:

 • O FACE-u
 • Cehov kod kuće
 • Vacaville

Nezavisna studija:

 • Resursni centar Rio Linda
 • Resursni centar West Sacramento
 • Vacaville Resource Center
 • HELM temeljena na zajednici

Opsluživanje studenata u okruzima San Joaquin, Sacramento, Stanislaus i Calaveras:

 • Broadway, Elk Grove i Resursni centri Lodi
 • Nezavisna studija temeljena na zajednici
 • Podrška za kućne škole u okruzima San Joaquin i Stanislaus

Posluživanje studenata u sljedećim županijama:

 • Humka
 • COLUSA
 • rudnik
 • Sutter
 • Yolo
 • Yuba

Posluživanje studenata u sljedećim županijama:

 • Alameda
 • Contra Costa