PCI našim studentima pruža brojne online programe s pretplatom, a svi se mogu pronaći na našim Akademski resursi stranica.

Pored ovih, za studente smo pripremili još nekoliko ~ na temelju obrazovne vrijednosti i besplatnog pristupa!

Kliknite ovdje za virtualna terenska putovanja kojima možete sami pristupiti!

 Zbog zatvaranja školskog okruga povezanog s COVID-19, ured za obrazovanje okruga Sacramento (SCOE) pruža zbirku resursa kao javnu uslugu za učenike, obitelji i školske okruge. "