2020.-2021. Upis2020-06-24T18:18:42+00:00

Upis za školsku godinu 2020-2021 sada je otvoren.

Morat ćete ispuniti prijavu za svako dijete koje razmatra upis. Od vas će se tražiti da otvorite InfoSnap račun kako biste pristupili prijavnom obrascu. Član osoblja će vas tada kontaktirati radi daljnjeg istraživanja mogućnosti i rasprave o našim programima. Nakon razgovora o vašim mogućnostima i odlučivanja o najboljem programu za vaše dijete, vaš zahtjev će biti obrađen. Prijava ne jamči prijavu.

6. svibnja 2020. održana je lutrija za prijave pristigle do 1. svibnja 2020. Obitelji su obaviještene u roku od dva tjedna od izvlačenja lutrije i bilo im je ponuđeno upis ili stavljanje na listu čekanja. Studenti ponuđeni za upis morat će prihvatiti svoj smještaj i dovršiti prijavu, uključujući i dostavu svih potrebnih dokumenata o upisu, u roku od tri dana od prijave. Ako do navedenog roka ne primimo potrebne dokumente o upisu za studenta i nakon što se najbolje potrudimo kontaktirati studenta, smatrat će se da je student odbio pristup, te će oduzeti njegov / njezin njihovo mjesto.

Prijave se i dalje prihvaćaju nakon 1. svibnja 2020. Studentima će se ponuditi upis čim prostor bude dostupan.

2020-2021 Prijava za upis

Solicitud de Inscripción para el año escolar 2020-2021

Registracija na 2020. - 2021. Učebni God