Nyiaj Txiag Nyiaj Txiag2018-12-08T18:08:18+00:00

Peb zoo siab tuaj koom nrog Mountain Mike's Pizza nyob hauv cov nroog peb pab nyiaj txiag rau peb qhov kev sib tham ntawm PCI. Thov tuaj koom nrog peb txhawb nqa peb cov tub ntxhais kawm hauv lawv qhov kev kawm tiav tom qab kawm tiav lub roob Mike qhov chaw nyob ze koj hnub Friday, Kaum Hlis 14, 2018! Thov nias ntawm qhov tsim nyog txuas kom nkag tau rau daim coupon no. Koj tuaj yeem luam tawm lossis qhia qhov screenshot ntawm daim coupon tuaj koom. Ua tsaug rau koj cov nyiaj them yug!

Roob Mike's Pizza Roseville - Foothills Blvd

Roob Mike Cov Pizza Sacramento - S St.

Roob Mike 'Pizza Sacramento - Fulton Ave.

Roob Mike's Pizza North Highlands - Watt Ave.

Roob Mike's Pizza West Ntu - West Capitol Ave.

Roob Mike Tus Pizza Vacaville - E. Monte Vista Ave.

Roob Mike Tus Pizza Antelope - Elverta Rd.

Roob Mike's Pizza Yuba City - Butte House Rd.

Roob Mike's Pizza Carmichael - Manzanita Ave.

Roob Mike Tus Pizza Stockton - W. Robinhood Dr.

Roob Mike's Pizza Lodi - W. Kettleman Lane

Roob Mike's Pizza Elk Grove - Elk Grove-Florin Rd.