Chav Kawm 2021 Kawm tiav:

Peb npaj siab yuav tsav tsheb / sib zog thaum lub tsheb sib tw raws li txoj cai kev noj qab haus huv hauv nroog.

Kev lees paub yuav raug tso cai los ntawm daim pib nkaus xwb. Kev ncua deb ntawm pej xeem thiab lub qhov ncauj qhov ntswg xav tau.

Mloog ntxiv cov lus qhia ntxiv!

Mus ntsib koj lub tsev kawm ntawv tus kws pab tswv yim kom paub meej ntxiv thiab cov ntaub ntawv tshiab!

HPCS, SPCA, RVCS - Tsib Hlis 24

Lub Tsib Hlis 24th @ 8:30 tsaus ntuj (Qhov Tuaj Txog yuav pib ua ntej)

West Cua Tsav Tsheb-Hauv Kev Ua Yeeb Yam (9616 Oates Dr, Sacramento, CA 95827)

VVCP - Tsib Hlis 26th

Lub Tsib Hlis 26th @ 1: PM (Tuaj txog yuav pib ua ntej)

St Matthew Lutheran Lub Koom Txoos - Walnut Creek