Hauv lub hnub nyoog tam sim no ntawm kev kawm virtual, kev ua si, thiab kev sib txuas lus dav dav, nws yog qhov tseem ceeb dua li tiv thaiv peb cov menyuam los ntawm kev muaj kev phom sij online. Nrog rau qhov no hauv siab, Pacific Charter Lub Koom Haum pom zoo siv Cov Xov Xwm Hauv Nruab Nrab.