a

Thawj Coj: Heather Marshall (heather.marshall@sutterpeak.org)

  • Ib qho Non-Profit Independent School School
  • TK-12th Qib Kawm
  • Cov Pab Txhawb Tsev Kawm Ntawv & Kev Kawm Tus Kheej 
  • Kev txhawb nqa los ntawm Nuestro School District
  • Kev pom zoo los ntawm Western Association ntawm Cov Tsev Kawm Ntawv & Tsev Kawm

a

a

Chaw nyob xa ntawv:

3934 Broadway Nyob Oak, CA 95953

Ph. (916) 468-4044 Fax: (916) 237-0350

Tus sau npe: Theresa Myers 866-992-9033 x 3051 FAX: 916-924-6670

Tau lees paub los ntawm Western Alliance of Schools thiab Colleges (WASC) 

Tus Tswv Cuab ntawm California Charter Tsev Kawm Ntawv Koom Haum thiab Tsev Kawm Ntawv Ntiav txoj kev loj hlob Center