Thov saib cov kev txuas mus hauv qab no rau cov haujlwm qhib hauv peb cov tsev kawm ntawv ntiav:

Heritage Peak Charter School Qhib Qhia

Cov Tsev Kawm Ntawv Pov Tseg Tsev Kawm Ntawv Pov Tseg

Sutter Peak Charter Academy Qhib Qhia

Valley View Charter Npaj Qhib Qhia

Ua tsaug rau koj xaiv cov Pab Pawg Neeg Ncaws Pob Ntaus Zog!

Kev Sib Piv ntawm Kev Sib Haum Xeeb!

Ib qho kev kawm txog nyiaj xyoo tas los nyob thoob 19 thaj chaw zoo sib xws hauv thaj av tau pom Pacific Charter Lub Koom Haum cov txiaj ntsig tau muab cov txiaj ntsig kev ntsuas hauv peb cov neeg ua haujlwm txaus siab!

Pacific Charter Lub Koom Haum Koom Txhawbtawm tag nrho daim duab thaum nws los txog rau nws lub pab pawg!

Pom ib co ntawm peb cov menyuam kawm ntawv tseem ceeb mus ntsib: