Thov saib cov kev txuas mus hauv qab no rau cov haujlwm qhib hauv peb cov tsev kawm ntawv ntiav:

Heritage Peak Charter School Qhib Qhia

Cov Tsev Kawm Ntawv Pov Tseg Tsev Kawm Ntawv Pov Tseg

Sutter Peak Charter Academy Qhib Qhia

Valley View Charter Npaj Qhib Qhia

Ua tsaug rau koj xaiv cov Pab Pawg Neeg Ncaws Pob Ntaus Zog!

Kev Sib Piv ntawm Kev Sib Haum Xeeb!

Txoj kev tshawb nrhiav nyiaj hli dhau los ntawm 19 zoo sib xws hauv cov cheeb tsam hauv cheeb tsam tau pom hauv lub koom haum Pacific Charter Cov txiaj ntsim pob ntawv qhia qhov teev hauv peb cov neeg ua hauj lwm zoo!

Pacific Charter Lub Koom Haum Koom Txhawbtawm tag nrho cov duab thaum nws los txog rau nws lub pab pawg!

Pom ib co ntawm peb cov menyuam kawm ntawv tseem ceeb mus ntsib: