Ntawm no yog jusNtawm ob peb ntawm cov tsev kawm qib siab thiab cov tsev kawm qib siab uas peb cov neeg kawm tiav tau txais:

Peb cov tub ntxhais kawm tseem kawm ob leeg 22 cov tsev kawm zej zog:

(Ntau tus tub ntxhais kawm ua kom tiav lawv qib Associate's Degree thaum tseem nyob hauv tsev kawm theem siab.)  

 

American River Community College

Berkeley City College

Chabot Tsev Kawm Qib Siab

Tsev kawm ntawv qib siab Alameda

Tsev Kawm Hauv Nroog Columbia Zej Zog

Tsev Kawm Qib Siab Contra Costa

Cosumnes Dej Zej Zog Hauv Tsev Kawm Qib Siab

Diablo Valley Community College

Folsom Lake Community College

Laney Kawm Ntawv Qib Siab

Las Positas Tsev Kawm Qib Siab

Los ntawm Medanos College

Tsev Kawm Ntawv Qib Siab Merritt

Modesto Junior College

Ohlone Kev Kawm Qib Siab

Sacramento City College

Sierra Kawm Ntawv Qib Siab

Delta Community Tsev Kawm Ntawv Qib Siab

Solano Zej Zog Kawm Qib Siab

West Valley Lub Zej Zog Kev Kawm Qib Siab

Woodland Zej Zog Kev Kawm Qib Siab

Yuba Cov Tsev Kawm Qib Siab