Cov Txheej Txheem Qhia & Cov Lus Qhia Los Ntawm Lub Xyoo Kawm Ntawv:

Txheej Txheem: Feeb & Suab kaw

Lub Cuaj Hlis 9, 2020 Cov Rooj Sib Tham Tshwj Xeeb & Cov Pob Ntawv

Lub Cuaj Hli 10, 2020 Cov Txheej Txheem & Pawg Pob Ntawv

Hlis ntuj nqeg 10, 2020

Lub peb hlis ntuj 11, 2021

Lub rau hli ntuj 10, 2021

Lub rau hli ntuj 14, 2021

Lub Cuaj Hli 9 & 10, 2020 Cov Ntawv Sau Suab (cov ntaub ntawv zip yuav rub)