Cov Thawj Coj muaj cov ntaub ntawv zoo ntawm kev coj noj coj ua, kev nyob tus yees, thiab lub luag haujlwm. Cov kev kawm tau zoo tshaj plaws hauv cov tsev kawm ntawv nyob hauv Pacific Charter Institute, muaj kev tswj hwm ruaj khov thiab ruaj khov, tshawb xyuas tsis muaj txiaj ntsig, thiab cov nyiaj txiag muaj txiaj ntsig zoo yog los ntawm nws cov kev coj noj coj ua.

Board of Directors

Peb Pawg Neeg Thawj Coj:

John Brennan

Rex Fortune, Ph.D.

Beth Kay

Judy Miller

Joshua Modlin

Jean-Paul Prentice

Kevin Smith-Fagan

Board Rooj Sib Tham

Pawg thawj coj sib tham:

Cov rooj sab laj tsis tu ncua muaj nyob rau ntawm 9: 30 kuv

1401 El Camino Ave., Suite 510
Sacramento, CA 95815.

Lub Cuaj Hlis 9, 2020 (Lub Rooj Sib Tham Tshwj Xeeb)

Cuaj hlis 10, 2020

Hlis ntuj nqeg 10, 2020

Lub peb hlis ntuj 11, 2021

Lub rau hli ntuj 10, 2021

Lub rau hli ntuj 14, 2021

Cov Txheej Txheem Qhia / Cov Lus Qhia